Årsmöte 2018

Välkommen till Friskis&Svettis Linköpings årsmöte måndag 26 mars kl. 18 i City.

Friskis&Svettis Linköping är en ideell medlemsstyrd förening och årsmötet är grunden för vårt verksamhet. På mötet tas övergripande beslut och en styrelse väljs. Inför årsmötet är du som medlem välkommen att vara med och påverka föreningens utveckling. Det gör du genom att lämna in en motion.

Hur du skriver en motion och vad den ska innehålla hittar du här.

Inbjudan till årsmötet>>

Dagordning>>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

Årsredovisning 2017 >>

Revisionsberättelse>> del 1 och 2

Verksamhetsplan 2018 >>

Budget 2018 >>

Protokoll årsmöte 2017 >>

Protokoll extra årsmöte 2017 >>


Valberedningens förslag:

Ordförande, 1 år : Anders Nordström (omval)

Ledamöter nyval, 2 år: Maria Lewander och Per Sandström

Ledamöter omval 2 år: Ulf Hageström

Ledamöter som valdes vid förra årsmötet, dvs de har 1 år kvar av mandatperioden:
Dag Sommer, Gunnar Broman och Hanna Karlsson
 
Revisorer, 1 år: Ordinarie revisor: Michael Hellgren (omval, Ernst & Young) och
medlemsrevisor: Sten-Anders Hofvendahl (omval) 
 
Revisorssuppleanter, 1 år: AnnaMaria Öjert  (nyval, Ernst & Young) och
Björn Söderberg (nyval)
 
Kontakt: valberedningen@linkoping.friskissvettis.se

Välkommen!

Friskis&Svettis styrelse


Klicka här för att återgå till startsidan.

 
   
Hitta oss     Friskis&Svettis Riks   Funktionär